Regulamin Serwisu

Administrator Serwisu
SalesMax z siedzibą przy ul. Bajaderki 2A/17, 02-776 Warszawa. Kontakt do Administratora: tel. +48 22 100 32 00, e-mail: office@salesmax.com

Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu, jak również reklamacje czy sprawy dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na ww. dane kontaktowe.

Korzystanie oraz rejestracja w serwisie KalkulatorKredyty.pl jest bezpłatna.

REGULAMIN SERWISU KalkulatorKredyty.pl
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Serwisu KalkulatorKredyty.pl (dalej „Regulamin Serwisu”) określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu KalkulatorKredyty.pl, w którego ramach Administrator Serwisu zamieszcza informacje i Formularze dotyczące tematyki finansów).
 2. Niniejszy Regulamin Serwisu pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).

II. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie Serwisu sformułowania oznaczają:
Administrator Serwisu – SalesMax z siedzibą w Warszawie, ul. Bajaderki 2A/17, NIP 5241025263 będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu KalkulatorKredyty.pl uprawnionym do dysponowania jego zasobami oraz udostępniający infrastrukturę marketingowo-teleinformatyczną Partnerom Serwisu.
Partner – podmiot (podmioty) odpowiedzialne za obsługę Użytkowników zarejestrowanych za pośrednictwem Serwisu, którym udostępniane są dane Użytkowników na podstawie ich zgody. Lista Partnerów została wskazana w pkt. VII Regulaminu.
Serwis – serwis tematyczny KalkulatorKredyty.pl poświęcony tematyce finansów.
Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w Regulaminie Serwisu, materiały obejmujące w szczególności informacje i artykuły.
Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
Formularz – funkcjonalność Serwisu za pośrednictwem której Administrator Serwisu świadczy usługę polegającą na zbieraniu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą i przekazywaniu tych informacji Partnerom w celu umożliwienia im kontaktu i przedstawienia oferty.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 1. Administrator Serwisu zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:
  • Microsoft Edge od wersji 18,
  • Mozilla Firefox od wersji 69,
  • Chrome od wersji 70,
  • Opera od wersji 60,
  • Safari od wersji 12.
 2. Systemy informatyczne Użytkowników powinny włączony Javascript.
 3. Serwis używa technologii plików tekstowych zwanych „Cookies”. Pliki Cookies zapisywane są na komputerze Klienta (Użytkownika).
 4. Pliki Cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu przez Klienta (Użytkownika) z usług dostępnych na stronie Serwisu. Dane zebrane za pomocą technologii Cookies są przetwarzane w celach:
 5. spersonalizowania treści reklam (cele marketingowe)
 6. analitycznych (analiza ruchu na stronie internetowej i w Internecie)
 7. polepszenia jakości i dostępności oferowanych przez Spółkę usług.
 8. Pliki Cookies nie wpływają w sposób niekorzystny na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie, nie wpływają również w sposób zamierzony na wydajność, działanie oraz konfigurację komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania.
 9. Pliki Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. Informacje zebrane na podstawie plików cookie może odczytać tylko Administrator Serwisu oraz zaufani partnerzy z których technologii korzystamy.
 10. Pliki Cookies nie zawierają informacji pozwalających na samodzielną identyfikację Klienta (Użytkownika). W dostępnych przeglądarkach internetowych jest możliwość zablokowania zapisu plików Cookies na komputerze, jednak w takim przypadku niektóre funkcje i usługi realizowane w Serwisie mogą nie działać poprawnie lub być niedostępne.
 11. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików Cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, z których korzysta klient/użytkownik m. in.:
  • w przeglądarce Microsoft Edge,
  • w przeglądarce Chrome,
  • w przeglądarce Mozilla Firefox,
  • w przeglądarce Opera,
  • w przeglądarce Safari.
 12. Serwis stosuje cztery rodzaje plików Cookies:
  • „sesyjne” (session cookies) – Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej);
  • „stałe” (persistent cookies) – stałe pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
  • „analityczne” – Cookies analityczne umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej – gromadzą one informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej;
  • „marketingowe” – Cookies marketingowe umożliwiają profilowanie reklam na zewnętrznych serwisach internetowych na podstawie zachowania na stronie internetowej Spółki poprzez wyświetlanie reklam strony internetowej Spółki na zewnętrznych stronach internetowych.
 13. Cookies marketingowe są ważne przez maksymalny okres 2 lat od momentu ich instalacji.
 14. Do emisji reklam w zewnętrznych serwisach internetowych Administrator Serwisu wykorzystuje technologię dostarczaną przez zaufanych partnerów, m.in. Google (w tym poprzez platformę w Google Adwords i Google Analitics), Facebook, DoubleClick. Zaufani partnerzy udostępniają ustawienia, dzięki którym Klient (Użytkownik) może zarządzać ochroną swojej prywatności, w tym m. in. zażądać usunięcia swoich danych osobowych (realizacja prawa do bycia zapomnianym). Klient (Użytkownik) ma możliwość określenia dodatkowo czy wyraża zgodę na profilowanie reklam bezpośrednio u zaufanych partnerów Spółki. Ustawienia prywatności zaufanych partnerów dostępne są tutaj:
  • Google https://safety.google/
  • Facebook https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209
 15. Klient/Użytkownik ma prawo zadecydowania w przedmiocie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Klient (Użytkownik) ma możliwość usunięcia plików Cookies ze swojego urządzenia (np. komputera, smartfona czy tabletu).

IV. ZOBOWIĄZANIA ADMINISTRATORA SERWISU
Administrator Serwisu zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych Regulaminu Serwisu oraz z dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Administrator Serwisu oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). Administrator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z Zasobów Serwisu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w Serwisie tekstów.
 3. Administrator Serwisu nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PARTNERZY SERWISU

 1. Administrator Serwisu, na podstawie zgody Użytkownika, udostępnia dane osobowe następującym Partnerom:
  • Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) ul. Prosta 69.
  • Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33.
  • NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie (00-517) ul. Marszałkowska 76.
  • Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (01-211) ul. Kasprzaka 10/16.
  • Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (02-232) ul. Łopuszańska 38D.
  • Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) ul. Grzybowskiej 53/57.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą Serwisu jest SalesMax z siedzibą przy ul. Bajaderki 2A/17, 02-776 Warszawa.
 2. Wszelkie sprawy związane z danymi osobowymi należy kierować na ww. adres siedziby, pod nr tel. +48 22 100 32 00 lub na adres e-mail office@salesmax.com.
 3. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu:
  A. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług za pomocą Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  B. udostępnienia danych do Partnerów Administratora, tj.
  • Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) ul. Prosta 69.
  • Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33.
  • NOTUS Finanse S.A. z siedzibą w Warszawie (00-517) ul. Marszałkowska 76.
  • Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (01-211) ul. Kasprzaka 10/16.
  • Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (02-232) ul. Łopuszańska 38D.
  • Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) ul. Grzybowskiej 53/57.
  w celu prowadzenia przez nich działań marketingowych dotyczących produktów i usług, w tym przedstawienia oferty – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 a RODO),
  C. zawarcia i wykonania umowy z Partnerami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest realizacja umów i organizacja pracy z Partnerami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  D. realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m. in. realizacji praw osób, których dane dotyczą – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  E. zbieranie informacji o Użytkownikach i statystykach ruchu w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest organizacja i zarządzenie Serwisem oraz przetwarzanie informacji statystycznych pomagających prowadzić i rozwijać biznes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  F. udzielenie odpowiedzi osobie, która nawiązała kontakt z Administratorem, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest obsługa reklamacji, ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 4. Przeglądanie zawartości informacyjnej Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z usługi dopasowania oferty jego preferencji i zainteresowań przez Partnera serwisu, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne realizacji zamówionej usługi.
 5. Dostęp do danych osobowych będą mieć:
  A. upoważniony personel i współpracownicy Administratora,
  B. podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i w ramach jego polecenia (tj. usługi IT, telekomunikacyjne oraz wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie:
  A. umowy będą przechowywane przez 12 miesięcy;
  B. obowiązku prawnego – do czasu realizacji tego obowiązku i rozliczenia jego wykonania;
  C. prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu, w szczególności upływu terminów przedawnienia, lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w rozumieniu art. 22 RODO, w tym profilowania na podstawie art. 22 ust. 2 a RODO (niezbędność do wykonania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem). Decyzja taka może polegać na wyborze Partnera lub Partnerów, do których przekazywane są dane Użytkownika. Wybór Partnera lub Partnerów zależny jest od informacji podawanych przez Użytkownika, zakresu podanych danych osobowych oraz możliwości obsługi danego Użytkownika przez Partnera.
 8. Podmiotowi danych przysługuje prawo do:
  A. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  B. wycofania zgody, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem,
  C. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
  D. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem Serwisu chronione są za pomocą protokołu SSL.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PRZEZ PARTNERÓW

 1. Użytkownik w celu nawiązaniu bezpłatnego kontaktu z Partnerem dotyczącego produktów i usług może podać swoje dane osobowe w Formularzu, tj. numer telefonu komórkowego, adres e-mail, imię, nazwisko oraz preferencje i zainteresowania dotyczące produktów i usług.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie danych podanych w ust. 1 do Partnera w czasie wypełniania Formularza. Z chwilą udostępnienia danych Partner staje się odrębnym administratorem danych osobowych Użytkownika. Przetwarzania tych danych jest realizowane przez Partnerów oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Serwisu. Zmiany będą publikowane na stronie Serwisu.
 2. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 3. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać na adres: SalesMax, ul. Bajaderki 2A/17, 02-776 Warszawa.
 4. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej Serwisu, informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 5. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.