Jaki jest koszt kredytu gotówkowego?

Jakie Koszty kredytu gotówkowego?

Głównym kosztem kredytu gotówkowego są odsetki. Zazwyczaj bank przedstawia nam oprocentowanie kredytu w skali roku. Pamiętajmy, że oprocentowanie nominalne nie może być wyższe niż czterokrotność stopy lombardowej, która jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Dodajmy, że oprocentowanie nominalne składa się z dwóch składników. Jest to stopa bazowa oraz marża banku.

Jeżeli jesteśmy zainteresowani kredytem gotówkowym to należy pamiętać o dodatkowych kosztach. Ich wysokość jest uzależniona od oferty banku. Pierwszym z nich jest prowizja za przyznanie kredytu. Jest ona pobierana  po wypłaceniu kredytu. Istnieje możliwość doliczenia jej do pierwszej raty.

Wiele banków proponuje również ubezpieczenie kredytu, co podnosi również jego koszt.  Zakres ochrony oferowanych ubezpieczeń jest różny. Zazwyczaj towarzystwo ubezpieczeniowe, dzięki opłaconej składce, oferuje spłatę pozostałego długu w przypadku naszej śmierci lub niezdolności do pracy.

Jeżeli zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia często możemy liczyć na uzyskanie od banku niżej prowizji lub niższego oprocentowania kredytu. Należy dokładnie sprawdzić  czy ponoszony przez nas koszt składki nie jest wyższy niż korzyści wynikające z niższego oprocentowania kredytu.

Często banki oferują na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych wydatków lub braku możliwości spłaty raty kredytu tzw. wakacje kredytowe. Oznacza to odroczenie spłaty rat kapitałowych nawet na okres trzech miesięcy.

Dodaj komentarz