Pożyczka hipoteczna – na czym polega?

pożyczka hipoteczna

Jeżeli pożyczamy od banku pieniądze to zawieramy umowę kredytu. Na czym polega zatem pożyczka hipoteczna? Pożyczka hipoteczna to rodzaj kredytu z przeznaczeniem na dowolny cel. Pożyczamy gotówkę, natomiast zabezpieczeniem spłaty jest nieruchomość. Posiadając takie zabezpieczenie możemy pożyczyć środki finansowe na dłuższy okres. Również oprocentowanie jest niższe niż kredytu gotówkowego.

Pożyczka hipoteczna – zabezpieczenie spłaty

Jak już zostało napisane wyżej okres pożyczki hipotecznej może być dłuższy niż kredytu gotówkowego, również można uzyskać niższe oprocentowanie. Przyczynia się do tego zabezpieczeniem spłaty pożyczki, którym jest nieruchomość. Może być to nasza własna nieruchomość np. dom lub mieszkanie, lecz nieruchomość może należeć też do innej osoby, która wyrazi zgodę na ustanowienie hipoteki domu, mieszkania, działki lub lokalu.

Jeżeli nieruchomość ma stanowić zabezpieczenie naszej pożyczki hipotecznej warto pamiętać, że bank zażąda ubezpieczenia jej. Ponadto dokona cesji praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, która jest zabezpieczeniem pożyczki.

Należy pamiętać, że bank będzie wymagał również dokumentów dotyczących nieruchomości. Może to być akt notarialny, odpis z księgi wieczystej. Czasami bank wymaga wykonania także wyceny nieruchomości, aby ustalić wartość zabezpieczenia udzielonego finansowania. Jest to związane z  kosztami, które trzeba zapłacić rzeczoznawcy. Dlatego rozważając pożyczkę hipoteczną warto przemyśleć jaką kwotę środków chcemy pożyczyć. Następnie obliczyć zysk wynikający z niższego oprocentowania, w porównaniu do kredytu gotówkowego, uwzględniając poniesiony koszt z wiązane z wyceną nieruchomości. Do banku należy również złożyć zaświadczenie potwierdzające nasze zarobki oraz aktualną sytuację finansową.

Dlaczego warto wybrać pożyczkę hipoteczną?

Zaletą pożyczki hipotecznej jest przeznaczenie środków na dowolny cel. Wyłączony jest tylko cel związany z finansowaniem działalności gospodarczej. Ponadto banki mogą nam pożyczyć kwotę będącą równowartością nawet 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty. Jak łatwo można zauważyć taka wysokość kredytu gotówkowego byłaby trudna do uzyskania.

Nasza pożyczka hipoteczna jest wpisana do hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Wpis hipoteki potwierdza zabezpieczenie oraz daje możliwość bankowi odzyskanie udzielonych środków w przypadku niespłacania zaciągniętej pożyczki.

Jeżeli nie masz własnej nieruchomości, która może stanowić zabezpieczenie kredytu sprawdź na jaki cechy kredytu gotówkowego.

Dodaj komentarz