Kredyt hipoteczny w PKO BP

Kredyt hipoteczny w PKO BP

Najczęściej zwracamy uwagę na oferty kredytu hipotecznego dokonując zakupu nieruchomości. Jednak nie każda oferta bankowa  kredytu hipotecznego umożliwi nam realizację celu.  Kredyt hipoteczny w PKO BP – analiza kluczowych elementów oferty.

Wiodącym produktem w ofercie banku PKO BP jest kredyt hipoteczny WŁASNY KĄT. Bank posiada w ofercie także kredyt hipoteczny MIX. Poniżej dokonamy analizy wymienionych produktów.

Kredyt Hipoteczny w PKO BP WŁASNY KĄT

Bank udzieli nam kredytu WŁASNY KĄT na cele mieszkaniowe: zakup mieszkania, domu jednorodzinnego, działki budowlanej. Również można wnioskować o kredyt na budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont, nadbudowę, rozbudowę domu jednorodzinnego, mieszkania nawet budowę domku rekreacyjnego.

Bank PKO BP oferuje finansowanie nawet do wysokości 90% wartości nieruchomości.  Zabezpieczeniem kredytu to hipoteka na finansowanej  nieruchomości oraz  cesja z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych finansowanej nieruchomości.

Maksymalny okres finansowania wynosi 35 lat.

W PKO BP możemy wnioskować  o kredyt hipoteczny tylko w walucie złoty polski.

Klient ma prawo do jednorazowej karencji czyli zawieszenia spłaty kredytu na maksymalny okres 36 miesięcy. Ponadto, kredytobiorca może raz w roku skorzystać z tzw. wakacji kredytowych, które polegają na zawieszeniu spłaty jednej raty.

Sprawdź bezpłatnie nasz Kalkulator Kredytów Hipotecznych.

Kredyt hipoteczny w PKO BP MIX

PKO BP posiada w ofercie produkt hipoteczny, który umożliwia nam sfinansować szerszy zakres naszych potrzeb. Oprócz wymienionych powyżej celów  środki z kredytu hipotecznego MIX mogą zostać przeznaczone też na spłaty innych kredytów hipotecznych i pozostałych zobowiązań.

Podobnie jak w ofercie kredytu WŁASNY KĄT Bank PKO BP w ofercie kredytu MIX umożliwia kredytobiorcom zawieszenia spłaty jednej raty w roku oraz jednorazową w okresie kredytowania możliwość zawieszania spłaty kapitału nawet do 36 miesięcy.

Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego MIX jest hipoteka na finansowanej  nieruchomości jak również cesja z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych finansowanej nieruchomości.

Kredyt Hipoteczny w PKO BP- oferta

Poniżej sprawdziliśmy warunki kredytu hipotecznego na 360 miesięcy dla kwoty 200 tys. zł oraz rat równych przez cały okres finansowania.

Na wskazaną kwotę kredytu oraz okres finansowania Bank PKO BP oferuje oprocentowanie, które wynosi 2,82%, prowizja 3% co daje nam Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RSSO) na poziomie  3,14%. Miesięczna rata kredytu wynosi 852, 75zł. Natomiast łączna kwota spłaty kredytu, bez wcześniejszych spłat po 30 latach wyniesie 306 991,44zł.

Aktualnie jest to najlepszą ofertę na rynku.  Pomimo, iż prowizja pobierana przez PKO BP jest jedną z najwyższych na rynku to pamiętajmy, że jest to wydatek jednorazowy. Najniższe na rynku oprocentowania powoduje, że RSSO jest obecnie najniższe, co powoduje, że oferta ta jest najtańsza.

Jeżeli chcesz zobaczyć więcej ofert sprawdź bezpłatnie nasz Kalkulator Kredytów Hipotecznych.

Kredyt hipoteczny – jakie dokumenty?

Składając wniosek o kredyt hipoteczny należy też przedstawić dokumenty potwierdzające naszą tożsamość: dowód osobisty lub paszport.

Aby bank, w którym wnioskujemy o kredyt hipoteczny miał możliwość oceny naszej zdolności kredytowej osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę powinny dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia.

Bank wymaga także przedstawienia dokumentów dotyczących  nieruchomości, która ma zostać sfinansowana kredytem. W przypadku zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym jest to odpis z księgi wieczystej gruntu oraz pozwolenie na budowę wydane deweloperowi. Natomiast w przypadku rynku wtórnego należy przedstawić bankowi aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości, umowę przedwstępną zakupu oraz potwierdzenie braku zaległości opłacenia czynszu.

Jeżeli chcesz zobaczyć więcej ofert sprawdź bezpłatnie nasz Kalkulator Kredytów Hipotecznych.

 

Dodaj komentarz