Ranking Kredytów Gotówkowych – Styczeń 2018

Ranking Kredyty Gotówkowe Styczeń 2018

Ranking Kredytów Gotówkowych Styczeń 2018 pomoże znaleźć Ci ofertę finansowania na dowolny cel. Kredyt gotówkowy to produkt skierowany do osób, które potrzebują środków finansowych bez konieczności ustanawiania zabezpieczenia. Główna zaletą jest możliwość otrzymania gotówki w krótkim czasie.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa ma wpływ na wysokość raty kredytu. Innymi słowy to zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego długu w umownych terminach. Bank sprawdzi naszą zdolność kredytową i podejmie decyzję na tej podstawie czy udzieli nam kredytu.

Bank dokonuje obliczenia naszej zdolności kredytowej na podstawie analizy naszych przychodów oraz stałych wydatków. Następnie ocenia czy kwota, którą otrzyma z obliczenia wystarczy na pokrycie prognozowanej raty kredytu. Dodajmy, że rata kredytu nie powinna być wyższa niż 50% środków, które pozostały po odjęciu wszystkich stałych wydatków.

Najwyższą zdolność kredytową będą mieć osoby, które mają wysokie przychody oraz niskie koszty utrzymania. Ponadto banki również przy obliczaniu zdolności kredytowej często uwzględniają takie czynniki jak: nasze wykształcenie, źródło dochodów (zazwyczaj preferowane są osoby które posiadają umowę o pracę na czas nieokreślony, gdyż oznacza to stabilność przychodów).

Sprawdź nasz Ranking Kredytów Gotówkowych styczeń 2018

Dokumenty

Jeżeli chcemy ubiegać się o kredyt gotówkowy należy złożyć wymagane dokumenty. Należą do nich dokumenty, które potwierdzą naszą tożsamość, czyli dowód osobisty lub paszport, oraz potwierdzenie wysokości naszych dochodów. Banki przed udzieleniem nam kredytu muszą sprawdzić naszą zdolność kredytową. Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę powinny dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia.  W przypadku osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą banki wymagają złożenia zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Również należy złożyć dokumenty, które będą potwierdzeniem wysokości przychodów.

Warto złożyć wniosek w banku, w którym posiadamy rachunek, a najlepiej jeżeli już posiadaliśmy i spłaciliśmy kredyt gdyż posiadamy tam tzw. historię kredytową.  Jeżeli kredyt gotówkowy nie jest dużą kwotą to decyzja kredytowa jest podejmowana przez bank na podstawie oświadczenia kredytobiorcy o dochodach.

Koszty

Warto wiedzieć, również o kosztach związanych z kredytem gotówkowym. Podstawowym kosztem kredytu są odsetki od udzielonej pożyczki. Warto także pamiętać o dodatkowych kosztach. Głównym z nich jest prowizja za udzielenie kredytu. Jest ona zazwyczaj pobierana przy wypłacie kredytu.
Kolejnym kosztem jest ubezpieczenie spłaty kredytu. Jeżeli opłacamy składkę to firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do spłaty naszego długu w razie śmierci lub niezdolności do pracy.
Obecnie banki proponują niższe oprocentowanie jak również niższą prowizję dla osób, które dokonają zakupu ubezpieczenia. Należy jednak zastanowić się czy koszt składki nie będzie wyższy od korzyści, które otrzymamy posiadając niższe oprocentowanie kredytu.

Wypłata kredytu

Pomimo swojej nazwy wypłata kredytu gotówkowego ma formę bezgotówkową. Oznacza to, iż bank dokonuje przelewu kwoty kredytu na wskazany przez nas rachunek.

Ranking Kredytów Gotówkowych – Styczeń 2018

W naszym Rankingu Kredytów Gotówkowych Styczeń 2018 dokonamy sprawdzenia warunków kredytu gotówkowego  na okres 2 lat (24 miesiące) dla kwoty 20 tys. zł.

Najniższe oprocentowanie kredytu gotówkowego dla kwoty 20 tys. zł na okres 2 lat oferuje nam Deutsche Bank. Wynosi ono 4%  w skali roku.  Bank pobiera prowizję, która wynosi 4% kwoty kredytu co daje nam Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RSSO) na poziomie  8,32%. Miesięczna rata wynosi 903,24zł. Natomiast łączna kwota spłaty kredytu, bez wcześniejszych spłat po 2 latach wyniesie 21 677,72zł.

Ciekawe propozycje kredytu gotówkowego pojawiły się w kilku bankach. A mianowicie Getin Bank, Nest Bank i Bgż BNP proponują nam oprocentowanie 0%. Jednakże w zamian za zerowy procent instytucje te wymagają prowizji za pożyczenie nam gotówki, która wynosi 9,09% w Getin Banku, co daje na RSSO 9,74%. Natomiast Nest Bank pobiera prowizję 10,9% a Bgż BNP aż 12%, co powoduje, że RSSO wynosi ponad 13%.

W ofertach banków możemy znaleźć również propozycję kredytu gotówkowego z 0% prowizją. Jednakże wtedy bank pożyczy nam środków na wyższy procent. Przykładowo prowizja 0% widnieje w ofercie Inbanku i Raiffeisen. Pierwszy z wymienionych kredytodawców oprocentuje nasz kredyt 8,85% co daje RSSO 9,22%, natomiast drugi z nich 9,99% co daje RSSO powyżej 10%.

Jak można zauważyć nie zawsze warto korzystać z zerowej prowizji a wysokiego oprocentowania lub zerowego oprocentowania i wysokiej prowizji.

Warto przyjrzeć się wielu ofertom, gdyż zdarzają się takie banki, które oferują nam kredyt gotówkowy pobierając wysoką prowizję oraz oprocentowanie. Przykładowo Bank Zachodni WBK w swojej ofercie posiada kredyt gotówkowy oprocentowany 10% oraz pobiera prowizję 9,99% co daje RSSO 22,85%. Koszt kredytu to 24 362,31 zł. Różnica kosztów to blisko 14% kwoty kredytu.

Dlatego warto przeanalizować wiele ofert w celu wybrania właściwej dla nas. Jak można zauważyć propozycje banków znacznie różnią się warunkami i nie zawsze warto korzystać z braku prowizji za udzielenie kredytu w zamian za wyższe oprocentowanie lub odwrotnie.

Sprawdź nasz Ranking Kredytów Gotówkowych styczeń 2018  Więcej

Dodaj komentarz