Kredyt konsolidacyjny – na czym polega?

kredyt konsolidacyjny

Rozważasz wnioskowanie o kredyt konsolidacyjny? Posiadasz kilka kredytów ale ich raty są dla Ciebie zbyt wysokie? Pomyśl o konsolidacji kredytów w celu zmniejszenia wysokości rat.  Pod pojęciem konsolidacji rozumiemy połączenie dwóch lub więcej zaciągniętych pożyczek lub kredytów. Jednocześnie  możemy uzyskać taką samą  stopę procentowej oraz wydłużyć okres spłaty.

Kredyt konsolidacyjny – dla kogo?

Przede wszystkim dla kredytobiorców, którzy znajdują się w tzw. pułapce kredytowej. Oznacza to, że środki finansowe nie wystarczają nam na płacenie rat zaciągniętych kredytów. Środki otrzymane z kredytu konsolidacyjnego są przeznaczane na spłatę wielu kredytów, które już posiadamy. Przykładowo kredytu samochodowego, gotówkowego oraz spłata zadłużenia na kartach kredytowych

Kredyt konsolidacyjny – zalety

Kredyt konsolidacyjny to jak już wspomnieliśmy połączenie posiadanych już przez nas kredytów w jeden. Ponadto w przyszłości zamiast kilku rat, często w różnym instytucjach mamy możliwość regulowania tylko jednej raty. Dodatkowo wszystkie nasze zobowiązania spłacamy w jednej, stałej racie. Kolejną zaletą jest możliwość ubiegania się o dodatkowe środki w banku, który udziela nam kredytu konsolidacyjnego. Wnioskując o kredyt konsolidacyjny istnieje  również możliwość wydłużenia okresu kredytowania, oraz równocześnie obniżenie raty naszych zobowiązań. Często kredyty konsolidacyjne posiadają niższe oprocentowanie niż kredyty gotówkowe. Wśród zalet należy wyróżnić również obsługa naszych zobowiązań przez jeden podmiot – oszczędność naszego czasu praz kosztów związanych z przelewem środków.

Kredyt konsolidacyjny – wady

Pomimo wielu zalet kredyt konsolidacyjny posiada również wady. Mianowicie jedną, którą jest często dłuższy proces ubiegania się o finansowanie w porównaniu do kredytu gotówkowego. Jest to związane z przedstawieniem dokumentacji posiadanych już przez nas zobowiązań, które zostaną spłacone nowym kredytem.Pamiętajmy, że bank dokona również oceny naszej zdolności kredytowej.

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy

Zazwyczaj procesu konsolidacji dokonujemy posiadając już finansowanie, głównie kredyty gotówkowe. Zazwyczaj w przypadku o wnioskowania o ten rodzaj kredytu procedura składania dokumentów jest uproszczona. Często decyzja kredytowa jest podejmowana w krótkim okresie czasu. Oczywiście warto posiadać historię kredytową w instytucji, w której ubiegamy się o konsolidację naszych długów. W takim przypadku bank zażąda od nas mniejszej ilości dokumentów. Zaletą kredytu konsolidacyjnego jest możliwość uzyskania dodatkowych środków.

Oprócz wielu zalet tej formy finansowania można wskazać kila wad kredytu konsolidacyjnego gotówkowego. Wyżej wspomnieliśmy już o wymaganej przez bank zdolności kredytowej. Warto dodać, że ta forma finansowania jest tylko nieznacznie tańsza od kredytów gotówkowych. Istotna jest również suma posiadanych przez nas zobowiązań. Zazwyczaj możliwa suma kredytu konsolidacyjnego nie przekracza kwoty 80 000 zł. Okres kredytowania natomiast zazwyczaj nie może być dłuższy niż 6-8 lat.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Istnieje możliwość zamiany też kredytu hipotecznego, który już posiadamy. Idea takiej operacji może być związana z chęcią uzyskania korzystniejszych warunków marżowych lub wydłużenie okresu finansowania. Czasami również jest możliwa zmiana waluty kredytu. Maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego jest uzależniona od wartości posiadanej nieruchomości. Zazwyczaj nie może być to kwota wyższa niż 90% wartości nieruchomości. Oprocentowanie konsolidowanego kredytu hipotecznego jest zazwyczaj niższe niż gotówkowego. Okres finansowania jest zbliżony do kredytów hipotecznych i wynosi nawet 30 lat. Podobnie jak w przypadku kredytu konsolidacyjnego gotówkowego istnieje możliwość uzyskania dodatkowej kwoty środków. Warunkiem jest posiadanie zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia kredytu.

Niestety wnioskowanie o hipoteczny kredyt konsolidacyjny posiada też wady. Jest ich nawet więcej niż przy kredycie gotówkowym. Przede wszystkim musimy posiadać hipotekę, która może być zabezpieczeniem udzielonego kredytu. Ponadto trzeba też przedłożyć bankowi większa ilość dokumentów, które są konieczne w procesie podejmowania decyzji o udzieleniu kredytu. Wymaga to także dłuższego czasu oczekiwania na finansowanie.

Sprawdź czy możesz uzyskać kredyt konsolidacyjny Więcej >>>

Dodaj komentarz