Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna – zastanawiasz się jakie są różnice? Który produkt jest dla mnie? Który produkt spełni moje potrzeby? Poniżej dokonamy porównania kredytu i pożyczki hipotecznej.

Zakup mieszkania lub budowa domu wymaga dysponowania dużą ilością gotówki. Jest to w większości przypadków nieosiągalne, dlatego też często konieczne jest pożyczenie od banku znacznej sumy środków finansowych, które umożliwią nam realizację naszych planów. Zdecydowana większość osób składa wniosek o kredyt hipoteczny. Jednakże często warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden produkt, który pozwala na pożyczenie od banku środków finansowych. Jest to pożyczka hipoteczna.

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna – cel finansowania

Główną cechą, która odróżnia pożyczkę od kredytu hipotecznego to cel finansowania. Inaczej jest to cel, na który zostaną przeznaczone środki finansowe, które otrzymamy od banku. Jeżeli ubiegamy się o kredyt hipoteczny to pieniądze można przeznaczyć tylko na zakup mieszkania, działki lub budowę domu. Musi być to sprecyzowany cel związany z finansowaniem nieruchomości. Natomiast w przypadku pożyczki hipotecznej bank nie sprawdza na co przeznaczymy środki. Możemy zakupić mieszkanie lecz również może to być inny, dowolny cel.

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna -kwota

Kwota zarówno kredytu hipotecznego jak i pożyczki jest uzależniona od wartości nieruchomości. Składając wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego maksymalnie możemy otrzymać 80% ceny nieruchomości. Przypomnijmy, że nadzór wyraził zgodę na możliwość dodatkowego zabezpieczenia części minimalnej wymaganej wpłaty. Natomiast musimy posiadać połowę z oczekiwanego minimum, czyli 10% wartości nieruchomości. A jak sytuacja wygląda w przypadku pożyczki hipotecznej? Tutaj również kwota otrzymanego przez nas finansowania jest uzależniona od wartości posiadanej nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki hipotecznej jest uzależniona od tzw. wskaźnika LTV (czyli stosunku kwoty pożyczki do wartości nieruchomości będącej jej zabezpieczeniem). Zazwyczaj wynosi ona od 60% do 80% wartości nieruchomości.

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna – zabezpieczenie

Zarówno w przypadku kredytu hipotecznego jak i pożyczki hipotecznej zabezpieczeniem zobowiązania finansowego wobec banku jest hipoteka. Należy dodać, hipoteka jest to zastaw na wypadek nie spłacenia przez nas długu na rzecz banku. Ponadto nie może one być obciążona innym kredytem. Widnieje ona również w księdze wieczystej naszej nieruchomości do momentu spłaty zadłużenia.

Kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna – dokumenty

Zarówno uzyskanie kredytu jak i pożyczki hipotecznej jest związane z posiadaniem dokumentów, które stanowią zabezpieczenie otrzymanego finansowania. Należy podkreślić, że często musimy dokonać wyceny nieruchomości na swój koszt. Czynności takie mogą być wykonane tylko przez osoby posiadające uprawnienia, aby taką wycena była wiążącym dokumentem dla banku. Ponadto zarówno przy udzieleniu kredytu hipotecznego jak i pożyczki hipotecznej bank dokona analizy naszej zdolności kredytowej. Innymi słowy zostania zbadana nasz zdolność kredytowa.

Podsumowując pożyczka hipoteczna to produkt dla osób, które potrzebują dużej ilości gotówki na dowolnie wybrany cel. Jednakże musimy posiadać własną nieruchomość, która nie jest obciążona hipoteką, czyli zastawem w księdze wieczystej nieruchomości. Również od wartości naszej nieruchomości i kwoty jej wyceny jest uzależniona kwota, o którą możemy wnioskować w banku. Decydując się na kredyt hipoteczny należy mieć już wybraną nieruchomość, którą planujemy zakupić. I właśnie to nasze mieszkanie lub dom będzie stanowiło zabezpieczenie dla banku spłaty kredytu.

A jeżeli nie masz własnej nieruchomości, która może stanowić zabezpieczenie kredytu na dowolny cel sprawdź zalety kredytu gotówkowego.

Dodaj komentarz