Kredyt gotówkowy – co warto wiedzieć

kredyt gotówkowy-co warto wiedzieć

Kredyt gotówkowy to produkt skierowany do osób, które potrzebują środków finansowych bez konieczności ustanawiania zabezpieczenia. Główna zaletą jest możliwość otrzymania gotówki w krótkim czasie. Ważne jest również, że środki możemy przeznaczyć na dowolny cel np. remont mieszkania, wymarzone wakacje, organizację wesela lub zakup samochodu. Mimo, że kwota kredytu gotówkowego jest niższa niż kredytu hipotecznego to warto zwrócić uwagę na koszty z nim związane. Sprawdziliśmy co warto wiedzieć przed podpisaniem umowy kredytowej.

Kredyt gotówkowy – cel

Kredyt gotówkowy możemy przeznaczyć na dowolny cel. Może to być wyjazd na wymarzone wakacje, zakup nowego sprzętu RTV lub remont mieszkania. Bank nie będzie wymagał od nas wskazania celu, na który zostaną przeznaczone otrzymane środki finansowe.  Sprawdź więcej na temat celu kredytu gotówkowego.

Kredyt gotówkowy- zabezpieczenie kredytu

Bank zazwyczaj nie oczekuje od nas zabezpieczenie kredytu gotówkowego w postaci hipoteki lub zastawu. Jedynym dokumentem, który jest wymagany to oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Jest to spowodowane niższą kwotą niż np. pożyczki hipotecznej. Często banki oferują nam zakup ubezpieczenia spłaty kredytu, dzięki któremu możemy uzyskać korzystniejsze warunki finansowania.

Sprawdź nasz Ranking Kredytów Gotówkowych

Kredyt gotówkowy – RRSO

Skrót RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Innymi słowy jest to relację między całkowitymi kosztami ponoszonymi przez kredytobiorcę, a kwotą otrzymanego kredytu. RRSO to nie tylko koszt odsetek, lecz również wysokość opłaty przygotowawczej oraz dodatkowych opłat. Pod tym pojęciem znajdują się również wartości przepływów finansowych, które są związane ze spłatą kredytu w poszczególnych okresach trwania naszej umowy kredytowej. Metoda obliczania RRSO jest taka sama w każdym banku, dzięki ustawie o kredycie konsumenckim. Stąd jest to przejrzysta miara dla nas w procesie porównywania różnych ofert. Często zdarza się, że oferta która wydaje się nam najbardziej atrakcyjna jest jedną z mniej korzystnych. Dlatego warto sprawdzać RRSO jeżeli dokonujemy wyboru oferty kredytu gotówkowego.

Kredyt gotówkowy – raty równe czy malejące

Kolejnym elementem, na który warto wiedzieć na etapie poszukiwania oferty kredytu gotówkowego jest decyzja jakie raty wybrać. Raty równe oznaczają stałą wysokość raty przez cały okres spłaty kredytu. Stała wysokość raty obejmuje zarówno ratę kapitałową oraz odsetkową. Mimo, iż udział proporcji odsetek i kapitału zmienia się wraz ze spłatą przez nas kredytu to cały czas nasza rata jest stała. Natomiast raty malejące, jak nazwa wskazują, wraz z upływem czasu spłaty naszego zobowiązania stają się coraz niższe. Również rata malejąca zawiera odpowiednie proporcje spłacanego kapitału oraz odsetek.

Zastanawiasz się, który rodzaj rat jest korzystny dla Ciebie? Zazwyczaj raty malejące są korzystniejsze gdyż szybciej spłacamy nasz dług. Również suma odsetek jest niższa niż w przypadku rat równych. Natomiast kwota raty kredytu w przypadku wybory rat malejących na początku jest zazwyczaj wyższa niż jeżeli wybierzemy raty malejące.

Kredyt gotówkowy – oprocentowanie stałe czy zmienne

Warto wiedzieć również jaki rodzaj oprocentowania wybrać. Oprocentowanie stałe jak nazwa wskazuje jest takie samo w całym okresie spłaty kredytu. Harmonogram, który otrzymamy na początku obowiązywania umowy kredytowej nie zmieni się przez cały okres umowy.

Natomiast oprocentowanie zmienne jest uzależnione od kształtowania się zmiennej, którą jest w Polsce stawka WIBOR. Dlatego też warto wiedzieć, że wybierając ten rodzaj oprocentowania w umie kredytowej bank zaznaczy wysokość stałej marży oraz wspomnianej wyżej stawki WIBOR. Stawka ta jest uzależniona od wahania się stop procentowych na rynku międzybankowym. Wpływ na nią ma również wysokość stóp procentowych ogłaszana przez Radę Polityki Pieniężnej. Dlatego też wart wiedzieć, że wybierając oprocentowanie zmienne nie możemy przewidzieć oprocentowania naszego zobowiązania za rok.

Kredyt gotówkowy – koszty

Warto wiedzieć, również o kosztach związanych z kredytem. Przypomnijmy, że podstawowym kosztem kredytu są odsetki. Mogą one zmieniać się w czasie jeżeli wybierzemy oprocentowanie zmienne. Jednakże warto wspomnieć o dodatkowych kosztach. Jednym z nich jest prowizja za przyznanie kredytu. Jest ona zazwyczaj pobierana po wypłacie kredytu. Istnieje możliwość zapłaty jej wraz z pierwszą ratą a nawet rozłożenia na raty.

Kolejnym kosztem jest ubezpieczenie spłaty kredytu. Jeżeli opłacamy składkę to firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do spłaty naszego długu w razie śmierci lub niezdolności do pracy.

Obecnie banki proponują niższe oprocentowanie jak również niższą prowizję dla osób, które dokonają zakupu ubezpieczenia. Należy jednak zastanowić się czy koszt składki nie będzie wyższy od korzyści, które otrzymamy posiadając niższe oprocentowanie kredytu.

Sprawdź nasz Ranking Kredytów Gotówkowych

Kredyt gotówkowy – wypłata kredytu

Pomimo swojej nazwy wypłata kredytu gotówkowego ma formę bezgotówkową. Oznacza to, iż bank dokonuje przelewu kwoty kredytu na wskazany przez nas rachunek.

Kredyt gotówkowy – rezygnacja z kredytu po podpisaniu umowy

Czasami zdarzają się sytuacje, które wymuszają na nas zmianę decyzji np. samochód który zamierzaliśmy kupić za środki z kredytu okazał się wadliwy. Ustawa o kredycie konsumenckim daje nam prawo do zmiany decyzji nawet po podpisaniu umowy. Jednakże należy pamiętać, że czas na rezygnację z kredytu jest ograniczony i wynosi 14 dni od momentu zaciągnięcia zobowiązania. Ponadto rezygnacja powinna mieć formę pisemną. Aby mieć dowód należy złożyć ją w banku za potwierdzeniem przez pracownika lub wysłać listem poleconym. Oświadczenie takie może zostać wysłane najpóźniej w ostatnim dniu przed upłynięciem terminu wskazanego w ustawie.

Jeżeli bank dokonał już przelewu kwoty kredytu na nasz rachunek, to musimy ją zwrócić najpóźniej w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ponadto do kwoty zwracanej trzeba doliczyć odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty zobowiązania. Bank nie może zatrzymać żadnych innych pobranych od nas opłat.

Sprawdź nasz Ranking Kredytów Gotówkowych

Kredyt gotówkowy – spłata kredytu przed terminem

Analizując ustawę o kredycie konsumenckim możemy zauważyć, iż istnieje możliwość spłaty całości lub części kredytu przed terminem. Oznacza to, iż możemy wcześniej spłacić nasze zadłużenie, co spowoduje obniżenie całkowitego kosztu. Pamiętajmy jednak, że bank może pobrać dodatkową opłatę za spłatę kredytu przed terminem. Prowizja za wcześniejszą spłatę nie powinna wynosić więcej niż 1 procent spłacanej kwoty kredytu. Dokonując wcześniejszej spłaty części naszego zadłużenia bank ma obowiązek skrócić okres trwania umowy kredytowej lub dokonać obniżenia wysokości pozostałych do spłaty rat.

Kredyt gotówkowy – opóźnienie w spłacie raty

Często pojawiają się w naszym życiu sytuacje losowe, którą mogą uniemożliwić nam wywiązywanie się z zapisów umowy kredytowej. Tym samym możemy nie mieć środków by terminowo spłacać raty kredytu. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji za opóźnienia w spłacie raty bank naliczy nam odsetki za nieterminową spłatę. Ponadto otrzymamy monit o uregulowanie należności. Za tego rodzaju upomnienia kredytodawcy  pobierają dodatkowe opłaty, często dosyć wysokie. Dlatego też, mimo iż nie planujemy nieterminowych płatności rat warto sprawdzić te opłaty przez wyborem kredytodawcy.

Kredyt gotówkowy – dokumenty potrzebne do kredytu

Jeżeli już dokonamy wyboru banku, w którym chcielibyśmy uzyskać kredyt gotówkowy należy złożyć wymagane dokumenty. Należą do nich dokumenty, które potwierdzą naszą tożsamość, czyli dowód osobisty lub paszport, oraz potwierdzenie wysokości naszych dochodów. Banki przed udzieleniem nam kredytu muszą sprawdzić naszą zdolność kredytową. Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę powinny dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia.  Zdecydowanie więcej dokumentów muszą dostarczyć osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Banki wymagają złożenia zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Również należy złożyć dokumenty, które będą potwierdzeniem wysokości przychodów.

Często jednak banki dla osób będących klientami, którzy posiadają historię u danego kredytodawcy, czyli rachunek bankowy na który wpływa nasze wynagrodzenie nie wymagają zaświadczenia o zatrudnieniu. Jeżeli kredyt gotówkowy nie jest dużą kwotą to decyzja kredytowa jest podejmowana przez bank na podstawie oświadczenia kredytobiorcy o dochodach.

Sprawdź nasz Ranking Kredytów Gotówkowych

Dodaj komentarz