Kredyt hipoteczny – na czym polega?

kredyt hipoteczny

W ostatnich czasach pojęcie kredyt hipoteczny często pojawiało się wokół nas. Nawet osoby, które nie był zainteresowane tym produktem wielokrotnie mogły usłyszeć o kredycie hipotecznym. Sprawdźmy zatem na czym polega ten produkt i do kogo jest skierowany.

Kredyt hipoteczny to rodzaj długoterminowego kredytu. Oznacza to, iż  umowa kredytu przewiduje długi okres jego spłaty. Minimalny okres to zazwyczaj 5 lat, natomiast maksymalny to nawet 35 lat. Dodajmy, że okres na który udzielany jest kredyt jest uzależniony od wieku kredytobiorcy. Zazwyczaj kredyt musi zostać spłacony do 70 roku życia osoby, która ubiega się w banku o ten rodzaj kredytu.

Kredyt hipoteczny – zabezpieczenie

Kredyt hipoteczny jest udzielany przez bank pod zabezpieczenie nieruchomości, która należy do kredytobiorcy. Jest ono ustanawiane w formie hipoteki. Innymi słowy umożliwia to kredytodawcy dochodzenia swoich należności na wypadek braku spłaty kredytu. Ponadto musimy złożyć wniosek do sądu o wpis hipoteki do księgi wieczystej naszej nieruchomości. Jest to obligatoryjne aby bank dokonał wypłaty kredytu hipotecznego. Natomiast jeżeli jesteśmy zainteresowani kupnem mieszkania od dewelopera, czyli na tzw. rynku pierwotnym często lokal nie ma jeszcze wydzielonej odrębnej księgi wieczystej, gdzie można dokonać wpisu hipoteki. Zazwyczaj w takim przypadku banki odstępują od tego wymogu na okres do momentu wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Jednakże w tym przejściowym okresie zostanie podwyższona marża naszego kredytu. Czasami kredytodawca może również pobierać dodatkowe ubezpieczenie do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej zamiast wyższego oprocentowania.

Kredyt hipoteczny – rodzaje

Wyróżniamy różne rodzaje kredytów hipotecznych. Zazwyczaj możemy je podzielić ze względu na cel finansowania, walutę oraz rodzaj oprocentowania.

 Kredyt hipoteczny – cel finansowania

Jak już zostało napisane wyżej kredyt hipoteczny musi mieć sprecyzowany cel w odróżnieniu od kredytu gotówkowego. Podkreśliliśmy, że zabezpieczeniem jest hipoteka i cel ten też jest związany z jej finansowaniem. Wyróżniamy następujące rodzaje kredytu hipotecznego związane z finansowaniem hipoteki.

Kredyt hipoteczny (tradycyjny) – jego celem jest zakup nieruchomości. Może to być mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym lub wtórnym. Środki finansowe z kredytu są przelewane jednorazowo lub w transzach (w przypadku rynku pierwotnego w ramach postępu budowy) bezpośrednio na rachunek sprzedającego (osoba prywatna lub deweloper). Środki z kredytu mogą zostać również przelane do banku, w którym osoba  sprzedająca posiada kredyt na tę nieruchomość celem jego spłaty. Wynika z tego, że kredytobiorca nie otrzymuje środków finansowych na swój rachunek. Przedstawiamy w banku dokumenty, na podstawie których kredytodawca dokonuje przelewu środków z kredytu. Środki na rachunek można otrzymać tylko jeżeli kredyt przeznaczony jest na budowę domu. Wówczas wypłacany jest on w transzach zgodnie z harmonogramem postępu prac.  Natomiast przed dokonaniem przelewu przez bank środków z kredytu musimy udokumentować na co wydaliśmy środki z kredytu. Zazwyczaj trzeba przedstawić kredytodawcy faktury lub zdjęcia z budowy. Czasami jest wymagana inspekcja pracownika banku lub rzeczoznawcy.

Kolejnym rodzajem kredytu hipotecznego jest kredyt refinansowy. Umożliwia on nam spłatę kredytu hipotecznego w innym banku. Często przyczyną refinansowania są lepsze warunki finansowania. Dodajmy, iż refinansowanie to przeniesienie kredytu, który już posiadamy do innego banku. Należy podkreślić, że nowy kredytodawca dokona ponownie oceny naszej zdolności kredytowej.

Kredyt, którego zabezpieczenie stanowi też hipoteka to pożyczka hipoteczna. Jest to produkt, dzięki któremu możemy przeznaczyć środki finansowe na dowolny cel. Wyjątkiem jest brak możliwości finansowania celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ten rodzaj kredytu, dzięki zabezpieczeniu w postaci hipoteki oraz niższemu oprocentowaniu i długiemu okresowi kredytowania, może stanowić alternatywę dla kredytu gotówkowego.

Kredyt hipoteczny – waluta

Ze względu na rodzaj waluty możemy wyróżnić kredyt hipoteczny w polskich złotych oraz w walucie obcej.

Decydując się na kredyt hipoteczny w złotówkach nie będziemy narażeni na wahania kursów walutowych. Natomiast decydując się na kredyt walutowy oznacza to, że zaciągamy zobowiązanie w obcej walucie. W kredycie walutowym zobowiązanie jest przeliczane lub denominowane na wskazaną w umowie walutę kredytu. Inne też jest oprocentowanie niż w kredycie złotowym. Jego wysokość jest uzależniona od oprocentowania kredytów na rynkach danej waluty. Wówczas na oprocentowanie naszego kredytu nie ma już wpływu Rada Polityki Pieniężnej, która ustala stopy w Polsce. Natomiast wysokość raty kredytowej jest uzależniona od oprocentowania kredytu hipotecznego oraz od kursu walutowy.

Aktualnie oferty kredytów walutowych są ograniczone. Wiele banków udziela kredytów hipotecznych tylko w złotówkach.

 Kredyt hipoteczny – rodzaj oprocentowania

Kredyt hipoteczny może mieć oprocentowanie stałe lub zmienne. Co to oznacza? Jeżeli chcemy mieć pewność niezmiennej wysokości ray to należy wybrać kredyt o stałym oprocentowaniu. Wówczas przez pewien czas stopa oprocentowania naszego kredytu będzie niezmienna. Jest ona ustalona przez kredytodawcę. Przez wyznaczony okres czasu bez względu na wahania  stóp procentowych koszt naszego kredytu nie zmieni się. Niestety, stałe oprocentowanie kredytu przez okres 30 lat jest niemożliwe. Mogłoby to okazać się niekorzystne zarówno dla banku jak i kredytobiorcy.

A co oznacza oprocentowanie zmienne? Koszt naszego kredytu hipotecznego jest równy sumie marży banku oraz rynkowej stopy procentowej. Dla kredytów hipotecznych złotych jest to stawka WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) z rynku międzybankowego, zazwyczaj trzy- lub sześciomiesięczna. Natomiast dla kredytów zaciąganych w walucie obcej będzie to suma marży banku oraz stopy procentowej analogicznej do WIBOR w kraju, którego walucie uzyskamy finansowanie. Jeżeli zdecydujemy się na kredyt w EUR to będzie to stawka LIBOR (London Interbank Offered Rate).

 

Dodaj komentarz